Nordic Transition

Databeskyttelsespolitik

Senest opdateret d. 24 januar 2019

Hos Nordic Transition arbejder vi med mennesker - vi hjælper personer med karrieremæssige udfordringer og forandringer med udgangspunkt i det enkelte individs situation. Som et vigtigt led i dette vægter vi sikkerhed og beskyttelse af persondata meget højt og vi er altid dedikerede til at passe på dine personlige oplysninger.

Følgende databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Nordic Transition ("Nordic Transition"/"vi"/"os"/"vores") indsamler og behandler dine personlige oplysninger, når du er:

•   Bruger af vores hjemmesider
•   Kunde
•   I et forløb hos os
•   Jobsøgende

Har du spørgsmål til vores Databeskyttelsespolitik, er du altid velkommen til at skrive til os på databeskyttelse@nordictransition.com.

Privatlivsbeskyttelse

Nordic Transition er forpligtiget til at overholde alle love og regler for databeskyttelse, der gælder ved ansvar eller behandling af personlige data (som defineret i gældende lovgning), herunder den gældende Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/679 og af Rådet d. 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger "Persondataforordningen".

Vi arbejder hele tiden med passende tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre enhver uautoriseret adgang, ændring, sletning eller overførsel af dine personoplysninger. Følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger er implementeret i Nordic Transition:

•   Træning og vejledning i persondatabeskyttelse af al personale tilknyttet Nordic Transition.
•   Fysisk og digital adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
•   Tekniske foranstaltninger, der begrænser leverandørers adgang til og behandling af personlige oplysninger.
•   Antivirus og kontinuert backup på alle systemer, der behandler personoplysninger.
•   Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af systemer for at sikre sikkerhedsniveauet for Nordic Transition's behandling af personoplysninger.

Cookiepolitik

I Nordic Transition anvender vi cookies for at forbedre din oplevelse og tilbyde dig ekstra tjenester. Du kan læse vores cookiepolitik ved at klikke her.

Der kan være tilfælde hvor der linkes til eksterne sider og kilder fra en af Nordic Transition's hjemmesider. I disse tilfælde er Nordic Transition ikke ansvarlig for databeskyttelses- og eller privatlivspolitikken eller brugen af cookies på disse eksterne sider.

Hvilke personlige oplysninger behandler vi?

Indsamling af dine personlige oplysninger kan finde sted gennem vores hjemmesider, sociale medier, ved arrangementer du har tilmeldt dig, gennem telefon, gennem jobansøgninger, gennem fysiske møder og forløb, og i samspil med dig som kunde.

Personlige oplysninger vi kan indsamle fra dig som bruger af vores hjemmesider:

•   Kontaktoplysninger (navn, tlf.nr., e-mailadresse)

Kontaktoplysninger behandles i de tilfælde, hvor du udfylder en kontaktformular eller tilmelder dig nyhedsbreve. De oplysninger du har opgivet i kontaktformularen vil blive brugt til at behandle din forespørgsel og gemt til senere brug i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Dine personlige data vil blive gemt i den periode forespørgslen behandles og i en periode på maks. 6 måneder efter afslutningen af behandlingen.

Ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, bruger vi udelukkende de data, som du har opgivet, til at verficere, at du er ejeren af den anførte e-mailadresse og gerne vil modtage nyhedsbrevet, til at udarbejde en mailingliste, og til at analysere brugen af vores nyhedsbrev.

Dine personlige oplysninger kan også anvendes i forbindelse med direkte markedsføring, men kun i de tilfælde, hvor du selv giver samtykke hertil (opt-in). Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, har du også ret til at tilbagetrække det (opt-out). Det kan du gøre ved at sende os en besked via databeskyttelse@nordictransition.com.

Oplysninger som kan indsamles automatisk gennem din brug af vores hjemmesider:

•   Oplysninger om din brugeradfærd (f.eks. tidspunkt for besøg, tid anvendt på en hjemmeside, hvilken hjemmeside du kommer fra)
•   Browser
•   Operativsystem

Ovenstående oplysninger anvendes til at samle data om brugen af vores hjemmesider, så vi på den baggrund kan tilbyde en forbedret brugeroplevelse. Oplysningerne indsamles fra den computer, som du anvender, og indeholder dermed ikke oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig som person. Se også yderligere oplysninger om vores anvendelse af cookies i vores cookiepolitik, der kan tilgås ved at klikke her.

Typer af personlige oplysninger vi kan indsamle fra dig som kunde:

•   Kontaktinformation (navn, tlf.nr., e-mailadresse)
•   Virksomhed og stillingsbetegnelse

Dine kontaktoplysninger behandles i forbindelse med besvarelse af din henvendelse eller udsendelse af nyhedsbreve. De oplysninger, du har opgivet i kontaktformularen, vil blive brugt til at behandle forespørgslen og gemt i maks. 6 måneder i tilfælde af opfølgende spørgsmål.

Dine personlige oplysninger kan også anvendes i forbindelse med direkte markedsføring, men kun i de tilfælde, hvor du selv giver samtykke hertil (opt-in). Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, har du også ret til at tilbagetrække det (opt-out). Det kan du gøre ved at sende os en besked via databeskyttelse@nordictransition.com. Vi gemmer dine oplysninger så længe du indgår i et samarbejde med Nordic Transition, eller så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Typer af personlige oplysninger vi indsamler fra dig som person i et forløb:

•   Kontaktinformation (navn, tlf.nr., e-mailadresse)
•   Køn
•   Alder
•   Land og eller region
•   Aktuel jobsituation
•   Filer (som du fremsender, f.eks. CV)
•   Svar på spørgeskemaer (som du fremsender)

Oplysningerne vil kun blive samlet, behandlet og brugt med henblik på at levere vores services så længe du er i et forløb hos os. Oplysninger gemmes indtil det konkrete forløb er afsluttet og i en periode på maks. 6 måneder efter endt forløb. Køn, alder, land og region, ikke-identificerbare elementer af aktuel jobsituation og svar på spørgeskemaer anonymiseres, gemmes og bruges til intern statistik.

Dine personlige oplysninger kan også anvendes i forbindelse med direkte markedsføring, men kun i de tilfælde, hvor du selv giver samtykke hertil (opt-in). Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, har du også ret til at tilbagetrække det (opt-out). Det kan du gøre ved at sende os en besked via databeskyttelse@nordictransition.com. Vi gemmer dine oplysninger så længe du indgår i et forløb hos Nordic Transition, eller så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Typer af personlige oplysninger vi kan indsamle fra dig som jobsøgende:

•   Kontaktinformation (navn, tlf.nr., e-mailadresse)
•   CV (som du fremsender)

Oplysningerne vil blive opbevaret så længe din forespørgsel behandles og dine kontaktinformationer gemmes i en periode på maks. 6 måneder i tilfælde af at vi skal kontakte dig.

Ansvar for videregivelse af personlige oplysninger

I tilfælde af, at vi videregiver dine personlige oplysninger til en tredjepart (typisk leverandører af systemer), har vi taget tekniske foranstaltninger, der begrænser deres adgang til og behandling af oplysningerne i henhold til principperne i Persondataforordningen.

Myndighederne kan pålægge os at videregive personlige oplysninger om en person blandt andet for at opfylde de retshåndhævelsesmæssige krav for national sikkerhed. En sådan anmodning er Nordic Transition forpligtet til at imødekomme.

Dine personlige oplysninger opbevares inden for- og videregives ikke uden for EU/EØS.

Dine rettigheder

Ret til at korrigere dine personoplysninger

Hvis du kan dokumentere, at de personoplysninger, vi besidder om dig, ikke er korrekte, kan du bede om at få disse oplysninger rettet. Hvis du er i et forløb hos os, kan du typisk også foretage disse ændringer selv gennem vores hjemmesider.

Ret til at blive glemt / få personoplysninger slettet

Du kan til enhver tid bede om at blive glemt eller få dine personoplysninger slettet. Denne ret er dog afhængig af, om vi har nogen juridisk forpligtigelse til at beholde data.

Ret til at få adgang til og anskaffe en kopi af dine personoplysninger

Du har ret til at bede om adgang til de personoplysninger vi behandler om dig, og til at få udleveret en kopi af disse i et maksinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af ovenstående rettigheder bedes du kontakte os ved at sende en besked til databeskyttelse@nordictransition.com.

Nordic Transition bestræber sig på at løse henvendelser vedrørende privatliv og vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger, hurtigst muligt. Har du spørgsmål eller klager til denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte os via databeskyttelse@nordictransition.com.

Du har også mulighed for at klage til det danske datatilsyn på: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelsespolitik, beder vi dig kontakte os på dansk eller engelsk via databeskyttelse@nordictransition.com eller pr. post til følgende adresse:

Nordic Transition,
Kavalergården,
Bernstorff Slot,
Jægersborg Allé 93,
2820 Gentofte,
Danmark
(CVR-nr. 19077640)

Ændringer i databeskyttelsespolitikken

Hvis vi laver væsentlige ændringer i denne Databeskyttelsespolitik, vil vi sørge for passende advisering på denne hjemmeside og eller at informere dig via andre medier.