Nordic Transition

Terms of Service

Senest opdateret d. 24 januar 2019

Nærværende vilkår ("vilkår") gælder for brugen af Nordic Transitions hjemmesider og tjenester, som er angivet her ("tjenesterne"). Nordic Transition giver Dem et tilbud ved at give Dem mulighed for at bruge tjenesterne. De accepterer disse vilkår ved at oprette en Nordic Transition-konto, ved at bruge tjenesterne eller ved at fortsætte med at bruge tjenesterne, efter at de er blevet informeret om en ændring af disse vilkår. De bør læse, udskrive og gemme en kopi af disse vilkår til eget brug, da Nordic Transition ikke gemmer en kopi for Dem.

1. Beskyttelse af Deres personlige oplysninger. Det er vigtigt for os at beskytte Deres personlige oplysninger. Læs Nordic Transitions erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ("databeskyttelsespolitik"), da den beskriver, hvilken type data vi indsamler fra Dem og Deres enheder ("data"), og hvordan vi bruger Deres data, samt det juridiske grundlag, vi behandler Deres data på. Databeskyttelsespolitikken beskriver endvidere, hvordan Nordic Transition bruger Deres indhold, der er Deres kommunikation med andre, opslag sendt fra Dem til Nordic Transition via tjenesterne, og de persondata, filer, fotos, dokumenter og digitale arbejder som De uploader, lagrer, udsender eller deler via ("Deres indhold"). Når behandlingen er baseret på samtykke, og i det omfang gældende lov tillader det, ved at acceptere nærværende vilkår accepterer De, at Nordic Transition indsamler og bruger deres data og oplysninger som beskrevet i databeskyttelsespolitikken.

2. Deres indhold Vores tjenester gør det muligt for dig at lagre eller dele Deres indhold eller modtage materiale fra andre. Vi gør ikke krav på ejerskab af Deres indhold. Deres indhold forbliver Deres indhold, og De har ansvaret for det.

a. Hvis De deler Deres indhold gennem vores tjenester, erklærer De Dem udtrykkeligt indforstået med, at ansatte i Nordic Transition, gratis og i hele verden kan bruge, gemme, registrere, reproducere, udsende, overføre, dele, vise, kommunikere og slette Deres indhold. Hvis De ikke ønsker, at vi skal have mulighed for dette, skal De undlade at bruge tjenesterne til at dele Deres indhold. De erklærer og garanterer, at De i disse vilkårs varighed har (og vil have) de nødvendige rettigheder til Deres indhold, som de overfører, lagrer eller deler på eller via tjenesterne, og at indsamlingen, brugen og opbevaringen af Deres indhold via tjenesterne ikke er i strid med nogen lov eller krænker andres rettigheder. Vi anbefaler på det kraftigste, at De tager regelmæssige sikkerhedskopier af Deres indhold. Nordic Transition kan ikke holdes ansvarlig for Deres indhold eller det materiale, som andre uploader, lagrer eller deler ved hjælp af vores tjenester.
b. I det omfang det er nødvendigt for at levere tjenesterne til dem og andre (hvilket kan inkludere at ændre på størrelsen, formen eller formatet på Deres indhold for bedre at kunne lagre eller vise det for dig), for at beskytte Dem og tjenesterne og for at forbedre Nordic Transitions produkter og tjenester, tildeler Nordic Transition en verdensomspændende og royaltyfri licens til immaterielle rettigheder til brug af Deres indhold, f.eks. for at lave kopier af, beholde, overføre, omformatere, distribuere via kommunikationsværktøjer og vise Deres indhold på tjenesterne.

3. Regler for adfærd

a. Indhold, materiale eller handlinger, der overtræder nærværende vilkår, er ikke tilladt. Ved at acceptere nærværende vilkår er De forpligtet til at følge nedenstående regler:
i. De må ikke gøre noget ulovligt
ii. De må ikke deltage i aktiviter, der udnytter, skader eller truer med at skade børn.
iii. De må ikke sende spam. Spam er uønskede eller uopfordrede masseforsendelser, opslag, kontaktanmodninger, SMS'er (tekstbeskeder) eller chat.
iv. De må ikke offentligt vise eller bruge tjenesterne til at dele upassende indhold eller andet materiale (der for eksempel indeholder nøgenhed, grusomheder, pornografi, anstødeligt sprog, grafisk vold eller kriminel aktivitet).
v. e må ikke udføre svigagtige, falske eller misvisende aktiviteter (f.eks. give Dem ud for at være en anden).
vi. De må ikke med vilje omgå restriktioner for adgang til eller tilgængelighed af tjenesterne.
vii. De må ikke udføre aktiviteter, der er skadelige for Dem, Tjenesterne eller andre (f.eks. sende virus, stalking, offentliggøre terrormateriale, hadefuld tale eller fremprovokere vold mod andre).
viii. De må ikke krænke andres rettigheder (f.eks. uautoriseret deling af ophavsretligt beskyttet materiale).
ix. De må ikke udføre aktiviteter, der krænker andres privatliv.
x. De må ikke hjælpe andre med at bryde disse regler.
b. Håndhævelse. Vi forbeholder os ret til at afvise Deres indhold, hvis det overskrider de grænser for lagring eller filstørrelse, som tjenesterne tillader. Hvis De overtræder nogle af de forpligtelser, der er angivet i afsnit 3(a) ovenfor eller på anden måde væsentligt misligholder nærværende vilkår, kan vi desuden med god grund retsforfølge Dem, herunder (uden begrænsning) stoppe levering af tjenesterne eller omgående lukke Deres Nordic Transition-konto. Vi forbeholder os også ret til når som helst at fjerne eller blokere Deres indhold fra fjenesterne, hvis vi bliver opmærksom på, at det kan være i strid med gældende lovgivning eller nærværende vilkår. I forbindelse med undersøgelser af påståede overtrædelser af nærværende vilkår, forbeholder Nordic Transition sig ret til at gennemgå Deres indhold for at få løst problemet. Vi overvåger dog ikke tjenesterne og gør ikke noget forsøg på at gøre det.

4. Brug af tjenesterne.

a. Nordic Transition-konto. De skal have en Nordic Transition-konto for at få adgang til vores tjenester. Med Deres Nordic Transition-konto kan De logge ind på tjenester gennem hjemmesider, som Nordic Transition leverer.
i. Oprettelse af en konto. En Nordic Transition-konto kan blive tildelt når du påbegynder et forløb hos Nordic Transition, bliver ansat i Nordic Transition eller på anden måde interagerer med Nordic Transition. De kan ikke overdrage Deres legitimationsoplysninger til Deres Nordic Transition-konto til en anden bruger eller enhed. For at beskytte Deres konto, skal De holde Deres kontooplysninger og adgangskode fortrolige. De er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted på Deres Nordic Transition-konto.
ii. Brug af konto. De skal være ansat, i et forløb, eller på anden vis interagere med Nordic Transition for at holde den aktiv. Det betyder, at vi forbeholder os rettigheden til at lukke din Nordic Transition-konto, hvis vi vurderer, at du ikke er aktivt associeret med Nordic Transition. I afsnit 4(a)(iv) kan De læse om konsekvenserne af en lukket Nordic Tansition-konto. Hvis vi har en rimelig begrundet mistanke om, at Deres Nordic Transition-konto anvendes ulovligt af en tredjemand (for eksempel som følge af kompromittering af en konto), kan Nordic Transition lukke Deres konto permanent og med øjeblikkelig virkning.
iii. Myndighed og konti. Ved at logge på erklærer De at være “myndig“, hvor De bor. Hvis De ikke ved, om De er myndig i Deres land, eller hvis De ikke forstår dette afsnit, skal De undlade at bruge Deres Nordic Transition-konto.
iv. Lukning af Deres konto. De har ret til når som helst at lukke deres Nordic Transition-konto, uanset årsag. Lukning af konto kan ske gennem en af Nordic Transitions tjenester eller i kontakt med en ansat hos Nordic Transition. Hvis De lukker Deres Nordic Transition-konto vil kontoen permanent være utilgængelig. Hvis Deres Nordic Transition-konto lukkes (af Dem eller af os) sker der en række ting. For det første ophører Deres ret til at bruge Nordic Transition-kontoen til at få adgang til tjenester omgående. For det andet sletter vi helt eller delvist Deres indhold, hvilket medfører at De ikke længere har adgang til Deres indhold. De bør have en plan for regelmæssig sikkerhedskopiering. Vi forbeholder os retten til at opbevare Deres indhold i en periode på maks. 6 måneder efter lukning af konto, medmindre De kontakter os og anmoder om tidlig sletning af data. Se vores databeskyttelespolitik for mere information angående Deres rettigheder i forbindelse med brug af dine data.
b. Tjenestemeddelelser. Når der er noget, vi skal informere Dem om vedrørende vores tjenester og services, sender vi Dem meddelelser og oplysninger, som lovgivningen pålægger os at levere. Hvis De har givet os Deres mailadresse eller telefonnummer i forbindelse med Deres Nordic Transition-konto eller i anden form for kontakt med Nordic Transition, kan vi sende meddelelser til Dem via mail, SMS (tekstbesked) eller telefonopkald, herunder for at bekræfte Deres identitet. Vi kan også sende Dem meddelelser på andre måder (f.eks. i form af meddelelser gennem tjenester). Der opkræves muligvis data- eller beskedtakster ved modtagelse af meddelelser via SMS og telefonopkald. Vi anbefaler, at du overvåger og vedligeholder den mailadresse, der er associeret med Deres Nordic Transition-konto. Hvis De ikke giver Deres samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal De ophøre med at anvende tjenesterne.

5. Tjenesternes tilgængelighed

a. Tjenesterne eller materiale, data og filer, som tilbydes gennem tjenesterne, kan af og til være utilgængelige, kan tilbydes i et begrænset omfang eller kan variere afhængig af, hvor De bor, eller af Deres udstyr.
b. Vi bestræber os på at holde tjenesterne kørende, men alle onlinetjenester kommer ud for lejlighedsvise afbrydelser og udfald. I tilfælde af en afbrydelse eller driftsforstyrrelse i tjenesten vil De muligvis ikke kunne hente Deres indhold. Vi anbefaler, at De jævnligt sikkerhedskopierer Deres indhold og Deres data, som De lagrer på tjenesterne og som tilbydes gennem tjenesterne.

6. Opdateringer til tjenesterne eller softwaren og ændringer til nærværende vilkår.

a. Vi informerer Dem, hvis vi har til hensigt at ændre disse vilkår. Vi kan ændre nærværende vilkår, hvis det er nødvendigt af hensyn til (i) gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, en ændring af en sådan lovgivning, (ii) en anmeldelse og/eller kendelse på basis af gældende lovgivning, (iii) udviklingen af tjenesterne, (iv) tekniske årsager, (v) driftsmæssige krav eller (vi) en ændring til brugerens fordel. Vi informerer Dem om planlagte ændringer, inden de træder i kraft, enten via brugergrænsefladen, i en mail eller på anden rimelig vis. Vi giver Dem mulighed for at opsige tjenesterne mindst 30 dage, inden ændringen træder i kraft. Brug af tjenesterne, efter at ændringerne er trådt i kraft, betyder, at De accepterer de nye vilkår. Hvis De ikke accepterer de nye vilkår, skal De stoppe Deres brug af tjenesterne og lukke Deres Nordic Transition-konto i overensstemmelse med afsnit 4(a)(iv). Vi gør også udtrykkeligt opmærksom på dette, når vi informerer Dem om den planlagte ændring af nærværende vilkår.
b. Vi bestræber os konstant på at forbedre tjenesterne og kan når som helst ændre tjenesterne eller slette funktioner i den henseende, herunder, uden begrænsning, hvis vores aftaler med tredjemænd ikke længere tillader os at gøre deres materiale tilgængeligt, hvis det ikke længere er muligt for os at levere det, hvis teknologien udvikles, eller hvis kundefeedback indikerer, at en ændring er påkrævet. Vi giver Dem besked om det på forhånd, hvis en ændring i tjenesterne vil gøre, at De mister adgangen til Deres indhold.

7. Kontraktindgående enhed, lovvalg og sted for løsning af tvister.

a. Hvis De bor i (eller hvis De er en virksomhed, dens primære adresse) Europa og De bruger en af Nordic Transitions tjenester, indgår De en kontrakt med Nordic Transition, Kavalergården, Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93, 2820 Gentofte, Danmark (CVR 19077640). Lovene i Danmark regulerer alle krav, der relaterer sig til omkostningsfri og betalte tjenester, men dette fratager Dem ikke den obligatoriske forbrugerbeskyttelse i henhold til loven i det land, hvor vi udfører Deres tjenester, og hvor De har Deres normale bopæl (eller hvis der er tale om en virksomhed, Deres virksomheds primære adresse). For så vidt angår jurisdiktion, indgår du og Nordic Transition en aftale om at vælge domstolene i det land, hvori vi udfører Deres tjenester, og hvor De har din normale bopæl (eller hvis der er tale om en virksomhed, Deres virksomheds primære adresse), ved alle tvister, der opstår på grund af eller er relateret til disse vilkår, eller De også kan vælge den relevante domstol i Danmark.

8. Garantier. Hvis De er forbruger, har De visse rettigheder i henhold til lovgivningen. Disse rettigheder omfatter en forpligtelse fra Nordic Transition om at levere tjenesterne med rimelig omhu og dygtighed. Intet i nærværende vilkår har til hensigt at begrænse eller udelade vores ansvar for brud på nærværende Vilkår fra Nordic Transitions side. Med undtagelse af tilfælde, hvor vi har skjult mangler i en ond tro, eller hvor mangler har umuliggjort brugen af tjenesterne, leverer vi tjenesterne "som de er og forefindes", "med alle fejl og mangler" og "i det omfang, de er til rådighed". Vi garanterer ikke for nøjagtigheden eller rettigheden af tjenesterne. De anerkender og erklærer dem indforstået med, at computer- og telekommunikationssystemer ikke er fejlfri, og at der kan opstå lejlighedsvise perioder med nedetid. Vi indestår ikke for, at tjenesterne vil være uafbrudte, rettidige, sikre eller fejlfrie. Vi og vores associerede virksomheder og leverandører stiller ingen kontraktlige garantier eller betingelser. De har alle obligatoriske lovsikrede garantier, men vi giver ingen yderligere garantier. I så stort omfang gældende lovgivning gør det muligt, udelukker vi alle stiltiende garantier, herunder dem for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig indsats og ikke-krænkelse af ophavsrettigheder.

9. Ansvarsbegrænsning.

a. Nordic Transition er ikke ansvarlig for Deres indhold, materiale eller tredjemands materiale, herunder links til tredjemands hjemmesider, samt aktiviteter, der leveres af brugere. Et sådant indhold og sådanne aktiviteter kan hverken tilskrives Nordic Transition eller tages som udtryk for Nordic Transitions holdning.
b. Nordic Transition er kun ansvarlig, hvis særligt vigtige forpligtelser i aftalen er blevet overtrådt, eller i henhold til gældende lovgivning i øvrigt.
c. Nordic Transition, Nordic Transitions stedfortrædende agenter, ansatte og eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle indirekte skader, herunder økonomiske tab, f.eks. tab af avance, medmindre Nordic Transition, Nordic Transitions stedfortrædende agenter, ansatte og eller juridiske repræsentanter mindst har handlet med grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse.
d. Ethvert lovbestemt objektivt ansvar hos Nordic Transition, herunder et lovbestemt ansvar for overtrædelse af garantien, forbliver uberørt af ansvarsbegrænsningen. Det samme gælder for Nordic Transition, Nordic Transitions stedfortrædende agenter, ansatte og eller Nordic Transitions juridiske repræsentanters ansvar i tilfælde af bedrageri eller misligholdelse, som har resulteret i personskade eller død.
Nordic Transition er ikke ansvarlig for eller forpligtet i forbindelse med manglende opfyldelse af eller forsinkelse af opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår i det omfang, at den manglende opfyldelse eller forsinkelse skyldes omstændighederne, som er uden for Nordic Transitions rimelige kontrol (f.eks. arbejdskonflikter, udefra kommende omstændigheder, krig eller terrorisme, svigagtig skade, uheld eller overholdelse af gældende lovgivning eller afgørelse truffet af en offentlig myndighed). Nordic Transition vil bestræbe sig på at minimere effekten af disse hændelser og opfylde de forligtelser, der ikke er påvirket.

10. Diverse. Dette afsnit og afsnit 1, 7, 8, 9 og dem, der i henhold til deres vilkår gælder efter ophøret, forbliver i kraft ved ophør eller annullering af nærværende vilkår. Vi kan når som helst og uden varsel overdrage, overføre eller på anden måde disponere over vores rettigheder i henhold til nærværende vilkår, helt eller delvist, forudsat at en sådan overdragelse, overførsel eller disposition ikke er til skade for Dem. De må ikke tildele, overføre eller på anden måde disponere over nærværende vilkår eller rettigheder til brug af relevant tjenester. Dette er den fuldstændige aftale mellem Dem og Nordic Transition for Deres brug af de relevante tjenester. Den træder i stedet for alle tidligere aftaler mellem Dem og Nordic Transition vedrørende Deres brug af de relevante tjenester. Alle dele af nærværende vilkår gælder i det videst mulige omfang, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Hvis en domstol eller en voldgiftsmand gør gældende, at vi ikke kan håndhæve en del af disse Vilkår, som de er skrevet, skal disse vilkår erstattes af lignende vilkår, for så vidt at de kan håndhæves ifølge gældende lov, men resten af nærværende vilkår ændres ikke. Nærværende vilkår begunstiger udelukkende Dem og os. De begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af Nordic Transitions efterfølgere og rettighedserhververe. Titler på afsnit er kun ment som reference.

11. Forbehold af rettigheder og feedback. Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af nærværende vilkår, tildeler Nordic Transition Dem ikke en licens eller andre rettigheder af nogen art i henhold til patenter, knowhow, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder, varemærker eller andre immaterialle retiggheder, der ejes eller kontrolleres af Nordic Transition eller en tilknyttet enhed, herunder, men ikke begrænset til, navne, ordmærker, logoer eller lignende. Hvis De giver Nordic Transition et forslag eller feedback, herunder ubegrænset idéer til nye produkter, teknologier, kampagner, tjenestenavne, tjenestefeedback og tjenesteforbedringer ("feedback"), giver De Nordic Transition ret til at udvikle, have udviklet, skabe afledte arbejder af, bruge, dele og kommercialisere Deres feedback på alle måder og til alle formål uden vederlag, royalties eller andre forpligtigelser over for Dem. De må ikke give feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Nordic Transition giver tredjemand licens til software, teknologier eller dokumentation, fordi Nordic Transition har inkluderet Deres feedback heri.

12. Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Nordic Transition respekterer tredjemands ejerskab og brug af immaterielle rettigheder. Hvis De har krav om krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder krav om krænkelse af ophavsrettigheder, anbefaler vi, at De sender en sådan meddelelse til Nordic Transition.

13. Ophavsret og varemærker. Tjenesterne er ophavsretligt beskyttede © Nordic Transition og eller dens leverandører. Alle rettigheder forbeholdes. Nordic Transition og navnene, logoerne og ikonerne i forbindelse med alle Nordic Transition-produkter, -software og -tjenester kan være enten varemærker eller registrede varemærker tilhørende Nordic Transition i EU og eller andre lande. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i nærværende vilkår, forbeholdes.

14. Medicinsk meddelelse. Nordic Transition leverer ikke medicinsk rådgivning eller anden rådgivning om sundhedspleje, diagnoser eller behandling. De bør altid rådføre Dem med Deres læge eller en anden kvalificeret leverandør inden for sundhedsvæsenet, hvis De har spørgsmål vedrørende sygdomme, diæter, fitness- eller wellness-programmer. De bør aldrig se bort fra professionel medicinsk rådgivning eller udsætte anmodning om professionel medicinsk rådgivning på grund af oplysninger, De har fundet på eller via tjenesterne.

15. Dækkede tjenester. En fuldstændig liste af tjenester dækket af Nordic Transition-serviceaftalen er som følger:

nordictransition.com
portal.nordictransition.com

16. Juridiske henvendelser. Hvis De har spørgsmål til- eller ikke forstår nærværende vilkår helt eller delvist, ikke er indforstået med vilkårene eller på anden vis ikke kan- eller ønsker at give samtykke, bedes De undlade brug af de udbudte tjenester omgående. I tilfælde af spørgsmål til et eller flere vilkår bedes De henvende Dem til Nordic Transition på mailadresse legal@nordictransition.com eller pr. post til følgende adresse: Nordic Transition, Kavalergården, Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93, 2820 Gentofte, Danmark (CVR 19077640).